Rocznica Powstania Warszawskiego – list otwarty

W dniu 01.08.2018, spora liczba mieszkańców Konina, w tym również sympatyków konińskiego Górnika, wzięła udział w obchodach 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Koninie. Jednym z punktów obchodów, było zgromadzenie w centrum, na które zapraszał Patriotyczny Konin oraz właśnie nasze stowarzyszenie i które to zgromadzenie, podobnie jak cała Polska, minutą ciszy uczciło pamięć o Powstańcach Warszawskich. Niestety, mamy w Koninie obywateli, którym jak widać nie podobała się podniosła atmosfera i oprawa tej uroczystości. Poniżej zamieszczamy mający charakter otwarty list do Prezydenta Konina, Józefa Nowickiego, który w formie mailowej trafił lub wkrótce trafi (miejmy nadzieję) na jego biurko. Nie potrzeba chyba więcej żadnego komentarza.

 


 

Konin, 10.08.18

Prezydent Miasta Konina

Szanowny Pan

Józef Nowicki

List otwarty w sprawie wydarzeń z okazji rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego w Koninie

 

 Szanowny Panie Prezydencie,

 

Z oburzeniem przyjęliśmy informacje medialne, które potwierdziły tylko nasze przypuszczenia, że to jeden z podległych Panu urzędników Urzędu Miejskiego w Koninie doprowadził do próby zdyskredytowania, oczernienia i pieniężnego ukarania, uczestników konińskich obchodów 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dn. 01.08.2018.

Wedle tych informacji, w/w urzędnik miał być „uprzejmy” donieść policji w formie oficjalnego zgłoszenia, że uczestnicy konińskiego, w głównej mierze obywatelskiego zgromadzenia w centrum Konina (oficjalnie zatwierdzonego przez organy administracyjne), oddającego hołd Powstańcom Warszawskich, w symboliczny dla tego wydarzenia sposób, odpalili race morskie. Dodajmy, że nad porządkiem zgromadzenia czuwała wtedy również właśnie m.in. policja, która w żaden sposób nie doszukiwała się na siłę czynności zabronionych dla takich momentów, a nawet więcej, poprzez uruchomienie syren, również włączyła się w uczczenie pamięci o wybuchu Powstania Warszawskiego.

Jesteśmy przekonani, że wyszukanie potencjalnego delikwenta wśród pracowników Urzędu  Miejskiego, który bezpodstawnie w takich sytuacjach, miał skarżyć na mieszkańców swojego miasta, nie zajmie Panu Prezydentowi wiele czasu. W naszym odczuciu nie przystoi nawet, aby urzędnik pracujący teoretycznie w służbie mieszkańcom, donosił na nich w sposób nieuzasadniony dla okoliczności, szczególnie, gdy mają one charakter patriotyczny. Bardzo prosimy o kategoryczne zdyscyplinowanie Pana podwładnego oraz o pomoc w zakresie możliwości cofnięcia oficjalnego zgłoszenia, jak również uniknięcia takich przypadków w przyszłości.

 

Z pozdrowieniem 

Stowarzyszenie Sympatyków Konińskiego Górnika

© Stowarzyszenie Sympatyków Konińskiego Górnika 2015 Frontier Theme